අපේ සුර්යාගේ සීමාවට අයිති නැති වෙනත් තරුවක් වටා පිහිටි නව ග‍්‍රහ මණ්ඩලයක් සොයා ගැනීමට ශී‍්‍ර ලාංකික විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සමත් වී තිබෙනවා.  ඒ, මොරටුව ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ තාරකා විද්‍යා අංශය…
Continue Reading